ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN

                  Trong kinh doanh phòng gym, đội ngũ nhân sự 
        là một yếu tố vô cùng quan trọng, nó quyết định 
              sự thành bại của chủ đầu tư. Vì thế, việc đầu tư có
            kế hoạch cho đội ngũ nhân sự bắt đầu từ khâu 
          tuyển dụng cho đến khi họ được huấn luyện, đào tạo
        chuyên môn, phong cách phục vụ chuyên nghiệp là 
       thực sự cần thiết
[Xem thêm]

CUNG ỨNG HUẤN LUYỆN VIÊN

Trong kinh doanh phòng gym, đội ngũ nhân sự là một yếu tố vô cùng quan trọng, nó quyết định sự 
thành bại của chủ đầu tư. Vì thế, việc đầu tư có 
kế hoạch cho đội ngũ nhân sự bắt đầu từ khâu 
tuyển dụng cho đến khi họ được huấn luyện, 
đào tạo chuyên môn, phong cách phục vụ 
chuyên nghiệp là thực sự cần thiết. Chúng 
tôi sẽ tư vấn cho chủ đầu tư lập danh sách
 nhân sự, các tiêu chí tuyển dụng và mức
 lương phù hợp để chủ đầu tư dễ dàng 
tiến hành việc tuyển dụng. Đồng thời 
soạn thảo cho chủ đầu tư bộ tài liệu
 quản trị nhân sự phòng  gym cao 
cấp bao gồm: Nội qui, Mô tả công 
việc, Chuẩn  mực, Nguyên tắc hoa 
hồng, các Quy trình và các loại 
bảng biểu trong phòng gym.
[Xem thêm]

HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG TƯ VẤN

                   Chúng tôi sẽ tư vấn cho chủ đầu tư lập danh sách nhân sự, 
                 các tiêu chí tuyển dụng và mức lương phù hợp để chủ đầu 
                tư dễ dàng tiến hành việc tuyển dụng. Đồng thời soạn thảo
              cho chủ đầu tư bộ tài liệu quản trị nhân sự phòng gym cao cấp
            bao gồm: Nội qui, Mô tả công việc, Chuẩn mực, Nguyên tắc
           hoa hồng, các Quy trình và các loại bảng biểu trong phòng gym.
[Xem thêm]
CÔNG TY TNHH TM-DV PHÁT TRIỂN ANH LÊ
876/6 CMT8 St, Ward 5, Tan Binh Dist, HCMC 08 66 846 468 http://aleco.vn